Sport en beweging in Leusden in 2026

Wat zijn onze dromen voor Leusden?

Dat was de vraag die centraal stond tijdens het Sportcafé Leusden op 5 april 2022 in De Korf. Zo’n 20 deelnemers uit de sport- en beweegsector, het onderwijs, de politiek, zorg & welzijn en de gemeente Leusden tekenden (jawel!) hun droom over sport en beweging in Leusden in 2026. ‘Wat wil je dan graag bereikt zien?’ was de vraag. De kunstzinnige producties die dit opleverde, werden vervolgens geclusterd en gepresenteerd…. en dat was maar goed ook want hier en daar was wel een toelichting nodig…. ?

6 september: Van dromen naar actie!

De volgende stap die we gaan maken is een verdiepingsslag. We ‘vertalen’ de dromen naar minimaal 3 concrete doelen per droom en brengen in kaart met welke ‘droomcoalities’ we ze kunnen realiseren in de komende vier jaar. Wat kunnen de sport- en beweegaanbieders doen? Welke rol pakken de buurtsportcoaches? Wat doet de zorgsector en het onderwijs? En waarvoor zorgt de gemeente?

Download: Van dromen naar actie!

Op 6 september zien we je graag van 19.30 tot 21.00 uur in De Korf.

De opbrengst van deze bijeenkomst delen we met de nieuwe gemeenteraad als input voor de gesprekken over de toekomst van de sportstructuur in Leusden en de formulering van sport- en beweegbeleid.

Doe mee!

We nodigen je van harte uit om vrijblijvend en eenmalig aan deze verdiepingsslag deel te nemen. Iedereen die zich betrokken voelt bij het stimuleren van sport en beweging kan aanhaken bij de droom of dromen van zijn/haar voorkeur. We roepen bestuurders ook nadrukkelijk op om verder te kijken binnen de eigen organisatie of vereniging; commissieleden, jeugdleden, docenten, fysiotherapeuten, vrijwilligers, wethouders en politici, iedereen is welkom!

Meld je aan via Leusdeninbeweging.nl

Zij droomden over sport en beweging in Leusden 2022-2026 tijdens het Sportcafé Leusden op 5 april 2022 in De Korf.
Op 6 september gaan we met die dromen aan de slag.