Uitvoeringsplan 2021 – 2023

​Vanuit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord willen we beweeg- en sportaanbieders, zorg en welzijn, het sociaal domein, onderwijs en bedrijfsleven stimuleren om initiatieven te ontwikkelen die leiden tot het in beweging brengen en/of houden van de Leusdenaar (jong en oud). Zij kunnen hiervoor (financiële) ondersteuning krijgen.

Er is een Platform Sport & Bewegen opgericht dat als primaire taak heeft om verbindingen te creëren tussen betrokken en geïnteresseerde partners, zodat zij door middel van kennisdeling en samenwerking elkaar kunnen versterken. Bovendien is door de gemeente Leusden een Makelaar Sport & Bewegen aangesteld, die het centrale aanspreekpunt vormt voor alles wat met sport en bewegen in Leusden te maken heeft. >>> Lees meer

 

Uitvoeringsplan 2021-2023

Begin 2021 is door het Platform Sport & Bewegen en de Makelaar Sport & Bewegen in kaart gebracht welke speerpunten zij voor zichzelf zien gedurende de looptijd van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Ofwel, waar willen zij zich in die periode op focussen, wat heeft prioriteit? Dit is uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
De rode draad hierin is de ambitie van PSB en Makelaar om een samenwerkingscultuur te creëren en te doen wat nodig is om wat vanuit het akkoord in gang wordt gezet voor de toekomst te borgen.

Voor de uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord wordt door de Rijksoverheid in totaal € 80.000,- (2020-2023) beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed.

Het uitvoeringsplan 2021-2023 is hieronder schematisch weergegeven.

Budget

Voor de uitvoering van dit akkoord wordt door de Rijksoverheid in totaal € 80.000,- (2020-2023) beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed.