Sluit je aan bij het Leusdens Sport- en Beweegakkoord!

Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen – lokaal en in de maatschappij?

Jouw club is niet de enige met die vragen. Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Rijksoverheid en de gezamenlijke sport vinden dit belangrijk en hebben hun krachten gebundeld en het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Want sportclubs zijn de basis voor sportend Nederland. En zo zorgen we er met zijn allen voor dat meer mensen met plezier sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

 

Hoe helpt het lokale Sportakkoord jouw sportclub?

Het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen in Leusden. Via het akkoord hebben partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de gemeente in Leusden afgesproken hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

En iedereen kan meedoen! Wanneer je aansluit bij het Sport- en Beweegakkoord, streef je, samen met ons lokale sport- en beweegnetwerk, naar een gemeente waar iedereen met plezier kan sporten. Dat betekent dat hierdoor niet alleen jouw eigen sportclub groeit, maar de sport in zijn geheel.

 

Allerlei vormen van ondersteuning

Om dit te realiseren, zijn er vanuit het Sport- en Beweegakkoord ambities geformuleerd waarbinnen jouw sportclub ondersteuning kan ontvangen. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van begeleidingstrajecten en opleidingsmogelijkheden op verschillende gebieden. Denk onder andere aan het vinden van vrijwilligers, het binden van je leden, financieringsvraagstukken of het begeleiden en opleiden van trainers.

thema: Vitale aanbieders

Hoe kan jouw sportclub aansluiten?

Clubs kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

1) Lees het Leusdens Sport- en Beweegakkoord, bepaal waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van jouw club en bekijk welke lokale organisaties betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord in jouw gemeente. Zoals iedere gemeente heeft ook Leusden een lokale ‘regiegroep’ voor de uitvoering van het Sportakkoord, namelijk het Platform en de Makelaar Sport & Bewegen. Je kunt met hen contact opnemen voor meer informatie en om je aan te sluiten.

2) Sportclubs kunnen in contact komen met hun (verenigings-)ondersteuners van zowel de sportbond als de gemeente. Zij helpen hen verder door passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in bij de Adviseur lokale sport. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan voor sportclubs die willen aansluiten bij het Sportakkoord.

Adviseur Lokale Sport

Naast de stimuleringsbudgetten in geld is er ook een budget voor zogenoemde ‘services’ beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten of vormen van ondersteuning en procesbegeleiding.

Deze workshops en inspiratiesessies worden kostenloos aangeboden door de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF en NL Actief en georganiseerd door Edwin Korenberg ([email protected], 06-50258960).

Edwin is de adviseur Lokale Sport voor Leusden. Hij is beschikbaar om sportverenigingen in verbinding te brengen met de ondersteunings- en begeleidingstrajecten en opleidingsmogelijkheden die (landelijk) beschikbaar gemaakt zijn t.b.v. de realisatie van de sportakkoorden.