Training ‘Samen dementievriendelijk’

Training ‘Signaleren en dementievriendelijk handelen’

In januari 2021 heeft de gemeente Leusden het keurmerk ‘Dementievriendelijke gemeente’ ontvangen. De gemeente heeft met een aantal partners een Plan van Aanpak Dementie gemaakt. Doel hiervan is om er samen voor te zorgen dat we in Leusden voldoende aandacht geven aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en dat wij hen passende ondersteuning aanbieden.

De gemiddelde leeftijd van de Leusdense inwoners neemt toe en de komende jaren zullen meer Leusdenaren dementie krijgen. In 2020 wonen er 580 personen met dementie in Leusden; dit aantal zal stijgen naar 870 in 2030 en 1200 in 2040. We krijgen er dus vaker mee te maken. Voor mensen met geheugenproblemen en dementie is bewegen belangrijk. Zo blijkt uit allerlei onderzoeken dat sporten het proces vertraagt. Mensen met (beginnende) dementie haken echter af bij het sporten om diverse redenen: ze vergeten het tijdstip waarop ze normaliter sporten, de weg er naar toe is lastig of ze hebben het gevoel dat ze op de sportclub niet meer welkom zijn.

Om mensen met beginnende dementie een helpende hand te kunnen bieden hebben we iedereen nodig; van inwoners en winkels tot professionale dienstverleners en verenigingen, Daarbij is het belangrijk om dementie te herkennen maar ook op een dementievriendelijke manier te handelen.

 

Gratis online training

Hoe kun je als sportclub zorgen dat leden met (beginnende) geheugenproblemen en dementie betrokken blijven bij de vereniging of organisatie? Alzheimer Nederland heeft trainingen ontwikkeld die hierbij kunnen helpen.

 

Vrijwilligers en leden kunnen bijvoorbeeld een gratis online training doen. In maximaal 15 minuten leer je vaardigheden die belangrijk zijn wanneer je in contact komt met mensen met dementie, leer je dementie te herkennen, contact te maken en iemand op de juiste manier te helpen, bijvoorbeeld op straat, in de winkel en bij de sportvereniging.

 

We nodigen jou van harte uit om aan zo’n training deel te nemen!
Je kunt de training op elk willekeurig moment starten. Na afloop ontvang je eenmalig een mail met aanvullende tips en inspiratie.

thema: Inclusief sporten en bewegen

In het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is de ambitie opgenomen om alle Leusdenaren met plezier te laten sporten en bewegen, niemand uitgezonderd.

Wil je als sportvereniging ook bijdragen aan een dementievriendelijke sportgemeenschap? GGD Utrecht kan samen met de buurtsportcoaches een training verzorgen voor de vrijwilligers van meerdere verenigingen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Marja van Rooijen.

Ook kun je met elkaar nagaan of het huidige beweegaanbod is afgestemd op mensen met geheugenproblemen. Wellicht is er nieuw aanbod of extra begeleiding nodig. De buurtsportcoaches kunnen je hierbij helpen. Kijk voor meer informatie op LeusdenFit.