Waar werken we aan en wat hebben we bereikt?

Het motto van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is Leusden blijvend in beweging!. Samen brengen we Leusdenaren nog meer in beweging en bouwen we aan een nog krachtiger Leusden. Dat is waar alle partners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord sinds de 2e helft van 2020 hard aan werken. Best lastig tijdens de coronacrisis, maar toch zijn er al mooie initiatieven in gang gezet en gerealiseerd. Samen maken we onze ambities waar!

Samenwerking, kennisdeling en zichtbaarheid

Intensieve samenwerking en kennisdeling tussen alle betrokken partijen en duidelijke zichtbaarheid van het gevarieerde beweeg- en sportaanbod leidt tot versterking van de stimulerende, krachtige en positieve sportcultuur en –infrastructuur binnen de gemeente Leusden.

Sportnetwerk Leusden

Sinds september 2021 is er een Sportnetwerk Leusden; dé gelegenheid voor iedereen in Leusden die zich betrokken voelt bij sport om elkaar te leren kennen, gebruik te maken van elkaar’s kennis en ervaringen, om gezamenlijk plannen te maken en initiatieven te ontwikkelen, te sparren en te brainstormen en met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst.

Leusdeninbeweging.nl

We hebben een online social community platform ontwikkeld waarmee het gevarieerde en (ver)nieuw(d)e sport- en beweegaanbod inzichtelijk en makkelijk vindbaar voor alle Leusdenaren. Leusdeninbeweging.nl is een online platform met het complete sport- en beweegaanbod van Leusden voor alle Leusdenaren, van 0 tot 100 jaar! Leusdeninbeweging.nl ging op 14 januari 2022 live.

Sjors Sportief

De feestelijke introductie van Sjors Sportief, een sportstimuleringsprogramma voor de jeugd, leidde tot grote pret op de Leusdense en Achterveldse scholen in maart en april 2022! Want Sjors kwam in hoogst eigen persoon langs om aan alle ruim 2500 Leusdense basisschoolkinderen een boekje uit te reiken en hen uit te nodigen een of meer leuke kennismakingsactiviteiten uit te zoeken. Sjors Sportief is een groot succes; in juni was er door de Leusdense jeugd al op ruim 600 activiteiten ingeschreven! We gaan dit programma in seizoen 2022-2023 dan ook zeker doorzetten.

Je kunt de leuke filmpjes van Sjors’ bezoek terugvinden op onze Facebookpagina!

Duurzame sportinfrastructuur

Met een sportieve infrastructuur wordt bewegen en sporten in de buitenruimte in de gemeente Leusden optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd. Leusdenaren worden in de openbare ruimte maximaal uitgedaagd om te bewegen en te sporten.

Buitenspeelkaart Leusden

Buitenspelen is leuk en gezond. Verstoppen, bessen plukken, spelen met water of struinen door het bos, Leusden heeft veel mooie groene speelplekken om op avontuur te gaan en lekker te bewegen.

Op de buitenspeelkaart, die door De Groene Belevenis is ontwikkeld met financiering vanuit onder meer het Leusdens Sport- en Beweegakkoord, kan je ze allemaal terugvinden, met tips voor leuke buitenavonturen.

De Groene Belevenis

Fietscrossbaan Jan Banninkpark

Onder een meter begroeiing in het Jan Banninkpark in Leusden lagen de contouren van de oude fietscrossbaan uit 1981. Deze baan was jaren een begrip in Leusden, waarna het verval intrad en de baan overwoekerd werd door het bos.

Fort33, de gemeente Leusden, de buurtsportcoaches van LeusdenFit en SNO Leusden en een grote groep jongeren en vrijwilligers is in 2021 begonnen om deze fietscrossbaan in zijn oude glorie te herstellen en zo een attractieve, openbare sportgelegenheid creëren voor de jeugd. De oude crossbaan is onder het groen vandaan getrokken en grondig gerenoveerd. Daaarmee is een attractieve, openbare sportgelegenheid voor de jeugd gecreërd. Door middel van clinics wordt de BMX-sport bij de jeugd gestimuleerd.

Blijf op de hoogte van de vorderingen met de fietscrossbaan in het Jan Banninkpark via website bikeparkleusden.nl | Facebook BikeparkLeusden | Instagram BikeparkLeusden

Vitale aanbieders

Leusdenaren sporten en bewegen bij vitale, ondernemende en toekomstbestendige sportverenigingen.

Beachveld Leusden

Volleybalvereniging AFAS/LEOS en Handbalvereniging LHV hebben de handen ineen geslagen en een beachsport accommodatie ingericht op het Burgermeester Buiningpark. Op woensdag 31 maart werd het tweede buitenveld van handbalvereniging LHV volgestort met 440 kuub zand zodat hierop beachsporten kunnen worden beoefend van april tot en met september.

Ook andere sportaanbieders, verenigingen, bedrijven, scholen en particulieren kunnen van de beachsport accommodatie gebruik maken om bijv. een toernooi te organiseren. Reserveren kan hier!

Trainersondersteunende licentie voor LHV Leusden

Handbalvereniging LHV heeft eind 2021 vanuit het Leusdens Sport- en Beweegbudget een microkrediet ontvangen om daarmee jeugdtrainers en technisch minder goed geschoolde ouders te ondersteunen bij het geven van trainingen.

Met deze licentie kan de Learn Handball App geïnstalleerd worden waarmee door de Nederlandse Handbal Verbond gesteunde trainingsoefeningen en volledige programma’s worden aangeboden met korte filmpjes met heldere en een duidelijke uitleg. De methodiek die gebruikt wordt in de trainingsopbouw is dezelfde als die van de tophandbalscholen, waarbij rekening gehouden wordt met de fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Ieder jeugdlid kan als teamlid worden toegevoegd in de app waarmee de kinderen toegang hebben tot speciale filmpjes van hun Nederlandse en buitenlandse idolen die speciale technieken en bewegingen laten zien en vertellen hoe de kinderen deze zelf kunnen oefenen. Ze worden hiermee op een moderne en actieve manier betrokken bij de trainingsopbouw en gebruiken hun smartphones/tablets meer als ondersteuning voor daadwerkelijke beweging.

Behoud Swim Experience

Swim Experience is een programma waarmee jaarlijks een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de zwemvaardigheid van ca. 1400 Leusdense en Achterveldse kinderen uit groep 5 t/m groep 8.

De SRO heeft per eind 2021 haar financiële bijdrage aan Swim Experience beëindigd, waarna het zwembad op zoek gegaan is naar overbruggingsbudget voor het jaar 2022. Scholen zorgen voor het vervoer van en naar het zwembad en sponsoren (w.o. hoofdsponsor AFAS) dragen bij in de loonkosten. In april 2022 heeft zwembad De Octopus een financiële bijdrage van het lokaal sportakkoord ontvangen om de kosten van het badwater in 2022 te kunnen betalen. Het betreft een eenmalige bijdrage; voor 2023 en verder is het zwembad i.sm. de gemeente op zoek naar een structurele oplossing.

Inclusief sporten en bewegen

Alle Leusdenaren kunnen met plezier sporten en bewegen, niemand uitgezonderd.

Move it!

Twee master kinderfysiotherapeuten van Vidialis gaan in Leusden aan de slag met kinderen van 8 tot 18 jaar met overgewicht (geen obesitas). Het doel van het project is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Ook worden deze kinderen begeleid bij de overgang van zorg naar reguliere sport(verenigingen). Met 18 fysiotherapiebehandelingen (2x per week) per kind wordt in groepsverband gewerrkt aan conditie, kracht, behendigheid en competentiegevoel. De ouders worden actief betrokken om de kans op een duurzame gedragsverandering te vergroten.
Er wordt gestart met een pilotperiode van 9 maanden met 4 tot 6 kinderen waarin ook de ontwikkeling van de interventie en een evaluatie plaatsvindt. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met het Beweegloket en Academas.

Meer weten? >>

  • Neem contact op met Carmen Berends, Msc Kinderfysiotherapeut bij Vidialis Fysiotherapie

Lessen Chi Neng Qigong in Alandsbeek

Wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek organiseerde tijdens de coronacrisis van de zomer van 2021 beweeglessen Chi Neng Qigong in de buitenlucht voor inwoners van de wijk Alandsbeek. Chi Neng Qigong is een Chinese bewegingsleer die over de hele wereld beoefend wordt. De fysieke bewegingen zijn mild rekkende, licht strekkende bewegingen van het lichaam. Hierdoor worden spieren en pezen ontspannen en verlengd. Alle ondersteunde weefsels, de huid, de bloedvaten, de meridianen en de organen worden ritmisch bewogen en gemasseerd. Chi Neng Qigong vergroot kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en concentratie.

Stimuleringsprogramma volwassenen met lage SES

Het Beweegloket Leusden komt volwassenen (18+) met een lage economische status (SES) tegemoet in de kosten van een beweegactiviteit. Zonder deze tegemoetkoming zouden de kosten een belemmering vormen om te sporten. Jeugdfonds De Boom biedt financiële hulp voor kinderen en jong-volwassenen tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen, maar voor volwassenen is er nog geen structurele ondersteuning. Dit stimuleringsbudget dient ter overbrugging tot de gemeente met een structurele ondersteuning komt in de vorm van bijvoorbeeld een sportpas of volwassenenfonds.

Pilot ‘tennisles op maat’ voor kwetsbare kinderen en volwassenen

LTV Leusden start twee pilots ‘tennis op maat’. De ene pilot betreft kinderen vanaf 9 jaar met een rugzakje en bij de andere pilot gaat het om kwetsbare volwassenen die niet bij het bestaande beweegaanbod terecht kunnen. Het doel van de pilot is om invulling te geven aan de behoefte aan passend beweegaanbod voor specifieke groepen Leusdenaren. Het gaat daarbij om zowel kinderen als volwassenen die tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld door autisme (ASS), prikkelgevoeligheid, ADHD, sociaal-emotionele kwetsbaarheid of een andere beperking. Tijdens de pilot krijgen ca. 8 kinderen en ca. 4 volwassenen gedurende een jaar in een veilige setting deelnemen aan sport binnen een vereniging. De pilot moet uitwijzen of zij structureel kunnen blijven sporten en wat ervoor nodig is om dit te realiseren.

Interesse in deelname?
Neem dan contact op met Mirjam Hagenaar van het Beweegloket voor een gratis proefles via [email protected] of 06-50060896.

GALM outdoor project voor senioren (60+)

De verwachting is dat de Leusdens bevolking in 2035 voor 35% uit senioren bestaat. Een belangrijke groep inwoners dus, die kansen met zich meebrengt voor verenigingen. Gymnastiekvereniging Impala heeft, in samenwerking met Korfbalclub Antilopen, Leusder Handbal Vereniging en jeu de boulesvereniging Amicale de Pétanque en met ondersteuning van buurtsportcoaches van LeusdenFiten de Rijksuniversiteit van Groningen een bewegingsstimuleringsproject opgezet voor senioren van 60 tot 75 jaar die onvoldoende lichamelijk actief zijn (volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen).

De beoogde deelnemers ontvangen thuis een brief waarin zij worden uitgenodigd voor een fittest. Daarna krijgen zij advies over het sport- en beweegaanbod dat aansluit bij hun behoefte. Op de eerste oproep in het najaar van 2021 kwamen ca. 30 deelnemers af, mannen en vrouwen. Verdeeld over 2 GALM outdoorgroepen kregen zij op 1 november in Sporthal Buiningpark hun fitheidstest. Daarna werden zij een aantal maandagen op het Buiningpark ‘in beweging gebracht’ onder begeleiding van een fysiotherapeute. Het enthousiasme was groot en het programma zal de komende jaren in verschillende wijken in Leusden worden uitgevoerd.

GALM (Groningen Actief Leven Model) is een erkende interventie, ontwikkelt door de Rijks Universiteit Groningen (RuG). Uit wetenschappelijke studies naar het effect van de GALM-programma’s bleek dat bijna alle deelnemers een betere conditie ervaren, een verbetering in gezondheid en minder fysieke beperkingen. GALM-deelnemers zijn minder somber en hebben meer sociale contacten gekregen.

De samenwerking tussen deze Leusdense sport- en beweegaanbieders is ontstaan vanuit het besef dat ook sportverenigingen verantwoordelijkheid kunnen nemen bij het leveren van een maatschappelijke bijdrage om mensen in beweging te krijgen. GALM outdoor is al in vele Nederlandse gemeenten uitgevoerd, maar nieuw in Leusden.

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Kinderen gaan meer en beter bewegen door versterking van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en een breed aanbod in sport en beweegactiviteiten.

SportXbike

SportXperience Leusden gaat kinderen van 4 t/m 12 jaar actief stimuleren om (meer) buiten te spelen en te bewegen door sport- en spelactiviteiten in Leusdense wijken aan te bieden. Vanaf het voorjaar 2022 gaan beweegcoaches met de SportXbike de wijken in. De SportXbike is een elektrische bakfiets vol sport- en spelmateriaal. Kinderen worden zo actief uitgenodigd om in hun eigen buurt lekker te sporten en te bewegen en geënthousiasmeerd om buiten te spelen.

De SportXbike wordt in eerste instantie tot de zomer ingezet op maandag en/of dinsdag en/of woensdag. De activiteiten vinden plaats op speelveldjes en schoolpleinen. In de 1e fase (tot de herfstvakantie) worden in twee wijken (Groenhouten en LeusdenZuid) speel- en spelactiviteiten aangeboden. Het uiteindelijke doel is om over 3 tot 5 jaar de SportXbike in alle wijken van Leusden minimaal eens per week te kunnen inzetten.

foto SNO Leusden van FB

Meer weten? >>

3+2 = Stimulering bewegen in en rondom school

De onderwijspartners van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord hebben een stimuleringsprogramma uitgewerkt met als doel het sport- en beweegaanbod op en rondom de school te verbreden. De intentie is om het reguliere bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen (wettelijk 2 uur per week) uit te breiden met 3 uur per week aan gevarieerde beweegmomenten. Daarbij wordt ingezet op het stimuleren van:

  • het bewegingsonderwijs (verruiming van de inzet van vakleerkrachten voor alle groepen) ,
  • het organiseren van pauze-activiteiten (door speelpleincoaches) op meerdere dagen in de week,
  • bewegend leren / dynamische schooldag / beweegtussendoortjes, en
  • het (laten) organiseren van naschoolse sportactiviteiten.

Dit programma wordt uitgevoerd door de individuele scholen van Voila Leusden, in samenwerking en met ondersteuning van SportXperience Leusden (en via hen van Sportacademie Amersfoort), SNO Leusden en buurtsportcoaches van LeusdenFit. Budget uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord zal worden ingezet voor de aanschaf van materiaal voor de naschoolse activiteiten.

foto SNO Leusden van FB