Platform en Makelaar Sport & Bewegen

Platform Sport & Bewegen

Het Platform Sport & Bewegen (PSB) is verantwoordelijk voor de realisatie van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord en de besteding van het uitvoeringsbudget. Het PSB zorgt voor het in beweging brengen en houden van de activiteiten uit het akkoord en het bewaken van de voortgang. Het PSB beoordeelt en accordeert uitvoeringsplannen en aanvragen voor financiële ondersteuning. Maar vooral wil het PSB alle betrokken uitvoerders van het akkoord verbinden, stimuleren en enthousiasmeren en de structurele samenwerking tussen alle betrokkenen versterken en borgen.

Het PSB bestaat uit 4 personen die deelnemen als vrijwilliger en op persoonlijke titel: Daan van Westen, Peter Barendse, To Schoenmakers en Marjan Schaapman (voorzitter). Samen brengen zij het brede scala aan expertise mee dat van belang is voor de uitvoering van het sportakkoord. De PSB-leden zijn onafhankelijk; niemand zit in het PSB ‘namens’ een organisatie en de PSB-leden vertegenwoordigen samen alle groepen en organisaties op het gebied van sport, sociaal domein en onderwijs.

Makelaar Sport & Bewegen

Evelien Wijdeveld is binnen de gemeente hét aanspreekpunt voor alle partijen die zich met het sport- en beweegaanbod in Leusden bezig houden. Leusdense sport- en beweegaanbieders en individuele initiatiefnemers kunnen bij Evelien terecht voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van ideeën, het opstellen van uitvoeringsplannen en het indienen van financieringsaanvragen.

Evelien bewaakt en stimuleert de verbinding tussen sport, onderwijs en sociaal domein. Zij organiseert het maandelijkse Sportnetwerk en enkele keren per jaar een Sportcafé.

Daan van Westen Peter Barendse Marjan Schaapman To Schoenmakers Evelien Wijdeveld

Contact opnemen?

Platform Sport & Bewegen

Daan van Westen, Peter Barendse, Marjan Schaapman en To Schoenmakers zijn bereikbaar per email via [email protected]

Makelaar Sport & Bewegen

Heb je een idee dat bijdraagt aan de versterking van het Leusdense sport- en beweegaanbod? Het je advies of ondersteuning nodig bij de uitwerking van je plan of bij de voorbereiding van je budgetaanvraag? Neem dan contact op met Evelien.

T:   033 496 16 55 (op maandag, dinsdag en donderdag)
M:  [email protected]