We doen het samen!

Iedereen kan bijdragen aan de realisatie van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Iedereen mag een idee aandragen of een plan indienen dat sport en beweging stimuleert. Iedereen kan bijdragen aan het vergroten van de toegankelijkheid van sport en beweging voor Leusdenaren.

De leden van het Platform Sport & Bewegen en Evelien Wijdeveld, onze Makelaar Sport & Bewegen, zorgen ervoor dat mensen en organisaties met elkaar verbonden worden. Immers, een idee uitwerken of een plan uitvoeren kunnen we het beste samen doen. Door krachten te bundelen beschikken we over meer creativiteit, meer expertise en meer menskracht om mooie dingen te realiseren.

 

Wat is je hulpvraag?

Welke ondersteuning heb je nodig voor de uitwerking van je idee of de uitvoering van je plan?

Ondersteuning in natura

Zoek je een bedrijf dat met een gratis inspanning een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van je plan? Zoek je iemand die verstand heeft van een specifiek onderwerp? Of zoek je een partij die samen met jou een idee wil uitwerken of een plan wil uitvoeren? Wil je weten hoe je kunt aansluiten bij andere ontwikkelingen in Leusden of bijvoorbeeld gebruik kunt maken van subsidiemogelijkheden? Of heb je hulp nodig bij de opzet van je plan?

De leden van het Platform Sport & Bewegen en Evelien Wijdeveld, de Makelaar Sport & Bewegen, zijn er om verbinding tot stand te brengen tussen mensen en organisaties die kunnen bijdragen aan de realisatie van ons sport- en beweegakkoord. Laat ons je vraag dus weten; we helpen je graag!

Ondersteuning door de inzet van de buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches zijn beschikbaar voor advies en ondersteuning om sport en bewegen met zorg en/of welzijn blijvend of langdurig met elkaar te verbinden. Je kunt een aanvraag voor ondersteuning door een buurtsportcoach indienen. >> inzet buurtsportcoaches

Financiële ondersteuning

Voor de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord wordt door de Rijksoverheid in totaal € 80.000,- (2020-2023) beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed.

Als jouw uitvoeringsplan een bijdrage gaat leveren aan de realisatie van de ambities uit het akkoord kun je een aanvraag indienen voor financiële steun. We onderscheiden daarin twee soorten:

  1. een financiële bijdrage tot € 1.000 >> micro-krediet
  2. een financiële bijdrage tussen de tussen € 1.000 en (max.) € 10.000 >> financiering

Ondersteuning aanvragen?

Iedereen kan een plan en budgetaanvraag indienen. Aarzel niet om de leden van het Platform Sport & Bewegen en Evelien Wijdeveld, Makelaar Sport & Bewegen van de gemeente Leusden, om ondersteuning te vragen bij de opzet daarvan! >> Contact opnemen…

Andere subsidieregelingen

Naast het lokale stimuleringsbudget is er voor sportclubs subsidie beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Kijk voor meer informatie op Stimuleringsbudget inclusie en diversiteit.

Ook hebben sommige sportbonden in het kader van het Nationaal Sportakkoord subsidieregelingen voor clubs in hun eigen tak van sport in het leven geroepen. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.