Microkrediet aanvragen = tot € 1.000

Voor de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord wordt door de Rijksoverheid in totaal € 80.000,- (2020-2023) beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed.

Als jouw uitvoeringsplan een bijdrage gaat leveren aan de realisatie van de ambities uit het akkoord kun je een aanvraag indienen voor een microkrediet (= tot € 1.000).

We willen graag weten wat je plan is, hoe je het wilt gaan realiseren, welke ondersteuning je nodig hebt en waarom. Verwoord je aanvraag kort en bondig.

Met behulp van onderstaande checklist kun je controleren of je de belangrijkste informatie in je plan hebt opgenomen.

WAT >

Omschrijving van het plan: wat is het doel? Wat wil je bereiken?

TOEGEVOEGDE WAARDE >

Hoe draagt het plan bij aan de realisatie van de ambities in het akkoord?
Wat levert het plan jouw vereniging/organisatie op voor de lange(re) termijn?

ACTIES >

Hoe ga je ervoor zorgen dat je plan uitgevoerd wordt?

PLANNING >

Wanneer ga je starten en wanneer ben je klaar?

MIDDELEN >

Welk bedrag heb je nodig? Geef aan waar je dit bedrag aan wilt besteden.

Let op: Een microkrediet kun je max. 1x per jaar aanvragen.

Mag iedereen een micro-krediet aanvragen?

Iedereen kan een plan en aanvraag voor een micro-krediet indienen, mits dat bijdraagt aan de realisatie van de ambities in het Leusdens Sport- en Beweegakkoord.
Elk goed plan maakt kans op (financiële) ondersteuning.

De initiatiefnemer / budgetaanvrager moet wel een Leusdense partij zijn.

Er kunnen wel niet-Leusdense partijen bij de realisatie van het plan betrokken worden.