Een heldere en toekomstbestendige sportstructuur, gericht op samenwerking

Een duidelijke organisatiestructuur van en voor de sport in Leusden is belangrijk. Met de gemeente Leusden is in kaart gebracht hoe die structuur er in 2020 uit zag en zijn goede afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden gedurende de looptijd van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord.

In die periode werken we ook met elkaar uit hoe de Leusdense sportstructuur er in 2023 uit zou moeten zien.

Onderdeel hiervan is de oprichting van een sportnetwerk van Leusdense beweeg- en sportaanbieders die met hun vakkennis en expertise elkaar kunnen ondersteunen bij uitdagingen.

Leusdense sportstructuur in 2020