Het Leusdens Sport- en Beweegakkoord;
een gezamenlijke uitdaging!

Sport geeft plezier, sport verenigt. Bewegen en sport kunnen bijdragen aan een gezonde bevolking en aan een samenleving die zich één voelt.

 

Leusden, een sportieve gemeente

De gemeente Leusden biedt haar ca. 30.000 inwoners een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Naast een rijk verenigingsleven heeft Leusden in haar omgeving veel groen en een mooie openbare ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen.

Er zijn in Leusden veel sportfaciliteiten en ca. 58% van de inwoners maakt hiervan wekelijks gebruik. De sportvereniging is een belangrijke aanbieder voor sport en bewegen en draagt in belangrijke mate bij aan de sociale cohesie en vitaliteit binnen de gemeente. Er zijn ruim 40 sportverenigingen in de gemeente actief en ca. 32% van de inwoners van Leusden is hier lid van.Tegelijk wint ongeorganiseerd sporten aan populariteit. Zo beweegt en sport meer dan 50% van de Leusdenaren in de openbare ruimte en bezoekt 29% regelmatig een fitnesscentrum.

Op Leusden in beweging.nl vind je alle sport- en beweegmogelijkheden in Leusden!

 

Er kan meer en het kan beter

Ook in Leusden hebben we te maken met maatschappelijke veranderingen, zoals individualisering, terugloop van vrijwilligers, een terugtredende overheid, demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) en beweegarmoede. Ca. 46% van de Leusdenaren heeft overgewicht. Het aantal senioren (mensen van 55 jaar en ouder) in Leusden zal naar verwachting stijgen van 22% nu naar 31% in 2035. Van belang is om deze steeds groter wordende doelgroep fit en vitaal te houden door het beweegaanbod op hen af te stemmen. Ca. 27,6% van de Leusdense inwoners is jonger dan 25 jaar en ca. 48% van deze jongeren beweegt minder dan de landelijke beweegnorm van 5 uur per week. Het is belangrijk dat we onze jongste Leusdenaren al op de basisschool vertrouwd maken met bewegen en sport.

Bovendien is sporten en bewegen nog niet voor iedereen vanzelfsprekend; specifieke groepen Leusdenaren moeten actiever worden betrokken en ondersteund.

 

Een gezamenlijke uitdaging

We kunnen er alerter op zijn dat iedereen bij sport betrokken wordt. We kunnen onze infrastructuur nog aantrekkelijker en toegankelijker maken om te bewegen, ook in het dagelijks leven. We kunnen de gezondheid van Leusdenaren bevorderen met sport en hen meer bij elkaar brengen door middel van verenigingsleven.

De Leusdense sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeente willen sport en beweging voor zoveel mogelijk Leusdenaren bereikbaar maken en hen actief stimuleren gebruik te maken van die mogelijkheden. In navolging op het Nationaal Sportakkoord hebben zij in 2019-2020 het Leusdens Sport en Beweegakkoord ontwikkeld.
Met dit akkoord willen wij bereiken dat iedereen nu en in de toekomst met plezier kan sporten en bewegen in onze gemeente. Een leven lang in beweging voor en door zoveel mogelijk Leusdenaren.

Samen gaan we Leusdenaren nog meer in beweging brengen.
Samen bouwen we aan een nog krachtiger Leusden!

Budget

Voor de uitvoering van dit akkoord wordt door de Rijksoverheid in totaal € 80.000,- (2020-2023) beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed.

Ondersteuning aanvragen?

Iedereen kan een plan en budgetaanvraag indienen. Aarzel niet om de leden van het Platform Sport & Bewegen en Evelien Wijdeveld, Makelaar Sport & Bewegen van de gemeente Leusden, om ondersteuning te vragen bij de opzet daarvan! >> Lees meer…