Inzet buurtsportcoaches aanvragen

De buurtsportcoaches zijn beschikbaar voor advies en ondersteuning om sport en bewegen met zorg en/of welzijn blijvend of langdurig met elkaar te verbinden.

Je kunt een aanvraag voor ondersteuning door een buurtsportcoach indienen.

We willen graag weten wat je plan is, hoe je het wilt gaan realiseren, welke ondersteuning je nodig hebt en waarom. Verwoord je aanvraag kort en bondig op 1 of enkele A4’tjes, afhankelijk van de grootte en complexiteit van je plan.

Met behulp van onderstaande checklist kun je controleren of je de belangrijkste informatie in je plan hebt opgenomen:

WAT >

a) Wat wil je gaan doen? Beschrijf kort je plan of initiatief.

b) Wat is je doel? Ofwel, wat wil je bereiken? Wanneer ben je tevreden?

c) Ga je iets nieuws beginnen of ga je iets uitbreiden/voortzetten wat er al is?
In het 2e geval: Wat zijn de ervaringen daarmee tot nu toe? En waarom is uitbreiding of voortzetting nodig of wenselijk?

TOEGEVOEGDE WAARDE >

d) Hoe draagt jouw plan bij aan de ambities/speerpunten van het akkoord?

e) Voor wie is jouw plan bedoeld? Ofwel, wie ga je ermee ‘in beweging brengen of houden’? Is er steun bij die (doel)groep voor jouw plan en zo ja, hoe weet je dat?

f) Wat levert het jouw vereniging/organisatie op voor de lange(re) termijn?

ACTIES >

g) Hoe ga je ervoor zorgen dat je plan gerealiseerd wordt?

SAMENWERKINGSPARTNERS en DRAAGVLAK (i.v.t.) >

h) Met wie ga je je plan uitvoeren? Wie zijn je partners bij de uitvoering van dit plan (denk aan lokale en regionale partners, andere gemeenten, bedrijven, etc.) en wat is hun bijdrage (in natura en/of financieel)? *

i) Heb je de instemming of inzet van derden nodig om je plan te realiseren (bijv. scholen, huisartsen, omwonenden, etc.) en zo ja, is er steun bij die groep voor jouw plan? Kun je dat aantonen?

* Let op: Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de betreffende partners de aanvraag medeondertekend hebben.

BORGING VOOR DE TOEKOMST (i.v.t.) >

j) Hoe zorg je voor een positief effect of voortzetting op de lange(re) termijn? Bijvoorbeeld: je wilt een speelveldje aan laten leggen, hoe zorg je dat het na de aanleg goed verzorgd en beheerd wordt?

k) Welke kansen (bijv. een overweldigend succes, uitbreiding, etc.) en risico’s (bijv. groter succes van voorzien, vandalisme, uitstel door coronacrisis, etc.) kleven er aan de realisatie van je plan en wat ga je doen als die gebeuren?

PLANNING >

l) Wanneer ga je starten en wanneer ben je klaar?

Geef bij een doorlooptijd van > dan 2 maanden een bijpassende planning.

MIDDELEN >

m) Wat is er nodig om het plan uit te voeren? Denk aan budget, middelen of materiaal, kennis, contacten, sponsoring/ cofinanciering (tijd/geld), etc.

n) Draag jij of draagt jouw organisatie in natura (bijv. onbetaalde arbeid) en/of financieel ook bij aan de uitvoering van je plan en zo ja, hoe?

o) Wat voor ondersteuning heb je nodig van de buurtsportcoach?

p) Hoeveel tijd heb je diens inzet nodig, gedurende welke periode?

Mag iedereen de inzet van een buurtsportcoach aanvragen?

Iedereen kan een plan en aanvraag voor de inzet van een buurtsportcoach indienen, mits dat bijdraagt aan de realisatie van de ambities in het Leusdens Sport- en Beweegakkoord.
Elk goed plan maakt kans op ondersteuning.

De initiatiefnemer / budgetaanvrager moet wel een Leusdense partij zijn.

Er kunnen wel niet-Leusdense partijen bij de realisatie van het plan betrokken worden.