Wat willen we bereiken?

In het Leusdens Sport- en Beweegakkoord zijn aan de hand van een vijftal thema’s de ambities en speerpunten van de Leusdense partners vastgelegd:

Samenwerking, kennisdeling en zichtbaarheid
Intensieve samenwerking en kennisdeling tussen alle betrokken partijen en duidelijke zichtbaarheid van het gevarieerde beweeg- en sportaanbod leidt tot versterking van de stimulerende, krachtige en positieve sportcultuur en –infrastructuur binnen de gemeente Leusden.

Speerpunten:

 • We verbinden de beweeg- en sportaanbieders, zorg en welzijn, het sociaal domein, onderwijs en bedrijfsleven d.m.v. het initiëren, faciliteren en stimuleren van kennisdeling en samenwerking.
 • We stemmen de beweeg- en sportactiviteiten in Leusden op elkaar af en zorgen dat het aanbod voor iedereen vindbaar is.

Duurzame sportinfrastructuur
Met een sportieve infrastructuur wordt bewegen en sporten in de buitenruimte in de gemeente Leusden optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd. Leusdenaren worden in de openbare ruimte maximaal uitgedaagd om te bewegen en te sporten.

Speerpunten:

 • We creëren een buitenruimte in de gemeente Leusden die inwoners, jong en oud, faciliteert en uitdaagt om te bewegen en voor iedereen toegankelijk is.
 • We versterken ‘Leusden op de kaart’ met optimale beweegmogelijkheden in de buitenruimte.

Vitale aanbieders
Leusdenaren sporten en bewegen bij vitale, ondernemende en toekomstbestendige sportverenigingen.

Speerpunten:

 • We borgen de continuïteit en duurzaamheid van alle sportverenigingen.
 • We stimuleren Leusdenaren zich aan te sluiten of aangesloten te blijven bij sportverenigingen en andere sportaanbieders.
 • We verbreden het netwerk rondom sportverenigingen en zetten dit actief in.

Inclusief sporten en bewegen
Alle Leusdenaren kunnen met plezier sporten en bewegen, niemand uitgezonderd.

Speerpunten:

 • We verbreden het sport- en beweegaanbod voor alle Leusdenaren.
 • We stimuleren specifieke groepen Leusdenaren actief om gebruik te maken van het sport- en beweegaanbod.

Van jongs af aan vaardig in bewegen
Kinderen gaan meer en beter bewegen door versterking van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en een breed aanbod in sport en beweegactiviteiten.

Speerpunten:

 • We zorgen dat alle kinderen (2-12 jaar) in Leusden min. 3 uur per week op school en 2 uur daarbuiten bewegen.
 • We versterken de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
 • We laten kinderen zo vroeg mogelijk (vanaf 2 jaar) kennis maken met diverse sport- en beweegvormen.

Doe je mee?

We kunnen deze ambities van de Leusdense partners alleen realiseren als we met elkaar aan de slag gaan! We nodigen je van harte uit om een idee of plan aan te dragen of mee te denken over de uitwerking van al geopperde ideeën.

Kijk op Doe je mee!? of stuur een mailtje aan [email protected]