Leusdens Sport- en Beweegakkoord

Samen gaan we Leusdenaren nog meer in beweging brengen.
Samen bouwen we aan een nog krachtiger Leusden!

Iedereen kan een bijdrage leveren. Doe jij ook mee?

Samen bouwen aan de toekomst van sport en beweging in Leusden

Van dromen naar actie!

Op 5 april brachten deelnemers uit de sport- en beweegsector, het onderwijs, de politiek, zorg & welzijn en de gemeente Leusden hun dromen over sport en beweging in Leusden in 2026. Op 6 september maakten we een verdiepingsslag. De dromen zijn ‘vertaald’ naar concrete doelen en acties. En we hebben in kaart gebracht met welke ‘droomcoalities’ we ze kunnen realiseren. Er zijn veel plannen, er is veel ambitie en er is veel energie! De geconcretiseerde dromen worden meegenomen in het uitvoeringsplan 2023-2026.

>> Lees meer

Actief via Leusdeninbeweging.nl

Op www.leusdeninbeweging.nl vind je alle sport- en beweegmogelijkheden in Leusden. Er is aanbod voor iedereen, van de jongste jeugd tot senioren. Van individuele beweegactiviteiten tot teamsport, zowel binnen als buiten. En van eenmalige activiteiten tot (proef)trainingen bij wat mogelijk je nieuwe sportliefde wordt!

Lees meer meer over dit initiatief van de Leusdense sport- en beweegaanbieders in het interview met Jan van Nieuwenhuizen en Reza de Groot van Theo Meijer Sport in de Leusder Krant: Actief via LeusdenInBeweging.nl

Onze ambities

De samenwerkingspartners hebben vier thema’s uit het Nationaal Sportakkoord gelicht waarvan zij denken dat daar de meeste winst behaald kan worden.
Per thema is een vertaalslag gemaakt naar concrete ambities en speerpunten. >> Lees meer…

Duurzame sportinfrastructuur

Met een sportieve infrastructuur wordt bewegen en sporten in de buitenruimte in de gemeente Leusden optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd. Leusdenaren worden in de openbare ruimte maximaal uitgedaagd om te bewegen en te sporten.

Vitale aanbieders

Leusdenaren sporten en bewegen bij vitale, ondernemende en toekomstbestendige sportverenigingen.

Inclusief sporten en bewegen

Alle Leusdenaren kunnen met plezier sporten en bewegen, niemand uitgezonderd.

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Kinderen gaan meer en beter bewegen door versterking van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en een breed aanbod in sport en beweegactiviteiten.

Leusden blijvend in beweging!

Een gezamenlijke uitdaging

Sport geeft plezier, sport verenigt. Bewegen en sport kunnen bijdragen aan een gezonde bevolking en aan een samenleving die zich één voelt.

In navolging op het Nationaal Sportakkoord hebben Leusdense sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente en betrokken inwoners in het voorjaar van 2020 het Leusdens Sport en Beweegakkoord afgesloten.

Met dit akkoord willen zij bereiken dat iedereen nu en in de toekomst met plezier kan sporten en bewegen in onze gemeente. Een leven lang in beweging voor en door zoveel mogelijk Leusdenaren. >> Lees meer…